"..když mi poprvé diagnostikovali pokročilé stádium devliace, přirozeně mě to šokovalo. Sestřička mi dokonce ukázala snímek ze sona, kde byl jasně patrný Devlínek, pevně přirostlý k mému srdci. Ihned jsem zjišťoval, zda se s tím dá něco dělat, ale primář mne uklidnil, že se nejedná o život ohrožující stav. A pak šel, a koupil si Devlínka..."Citovaný si nepřeje být jmenován

Devlínek v řádovém rouchu

Vznik a původ Devlínkova kultu

Přestože se odborná veřejnost dlouhodobě shoduje na tom, že Devlínek je jen "roztomilá piňďárna", "designová zbytečnost", případně " *** nepublikovatelné *** ", našlo se postupem času několik jedinců, kteří začali k Devlínkovi přistupovat jako k užitému umění. Objevily se první fotky, kresby a fotografie z cest. To inspirovalo tzv. "druhou vlnu", díky které explodoval exponenciální nárůst fanoušků tohoto inovativního multitoolu a v současnosti už by všechny aktivní devlianty na pouťové kalkulačce nespočítal.
Přelomový byl moment, kdy na sociální síti Facebook vzniká oficiální skupina fanoušků a příznivců Devlínka. Vznikla tak první klubovna, kde bylo možné se scházet, diskutovat, vyměňovat si názory a prezentovat nápady.
Pocit sounáležitosti a pochopení inspiroval další dosud ostýchavé duše k aktivitě a tím byla definitivně odstartována éra Devliantního kultu, která se šíří formou virálního marketingu a nabaluje na sebe stále nové a nové duše, které adorují nerezový otvírák.
Devlínek tak dokázal to, co žádný multitool před ním - přirozenou cestou inspiroval dospělé lidi ke kreativitě a ke hře. A pro ty z vás které by zajímalo, co vlastně konkrétně takoví aktivní devlianti vyvádí, jsou připraveny následující piktogramy...

Navrhují novinky

Aktivní devliant je tvor hloubavý a tvůrčí a proto se nebojí přicházet s novými nápady na využití či vylepšení aktuálního modelu Devlínka.

Konstruktivně diskutují

V dnešní době, kdy už se verbální rozhovor stává ohroženým druhem komunikace, přicházejí devlianti s renesancí této téměř zapomenuté činnosti, kterou z lidského společenství postupně vytlačuje komunikace elektronická.

Obohacují mluvnici

Novotvary jako "devlianti", "devliace", "devlinecké" nebo "devlozor" sice asi nepovedou k Jungmannovu zmrtvýchvstání, nicméně jsou důkazem, že devlianta inspiruje nejenom nástroj sám, nýbrž i jeho samotné jméno, ke kreativní práci s vlastním rodným jazykem.

Tvoří a vyrábí

Ruční práce patří od nepaměti k pilířům civilizačních dovedností a proto je fascinující, když v jednadvacátém století dokáže kus plechu přimět dospělé lidi k tomu, aby naň po večerech šili čepičky, vymýšleli mu oblečky a stavěli mu sochy.

Hrají si

To co je pro jiné jen multitool, je pro devlianta hračka. Devlínek se stal plyšovým medvídkem dospělých, kterého mohou bez obav tahat s sebou a blbnout s ním, s vědomím, že v tom nejsou sami.

Jsou šťastní

Devlianti jsou šťastní. To se nedá vysvětlit. To tak prostě je.

FAQ U

(Resp. Frequentely Asked Questions of the Users)

Devliant je libovolný humanoid, libovolného věku a pohlaví, který se rozhodne přijmout tvarovaný kus nerezového plechu jako stvoření, jež ho inspiruje a baví.

Jelikož žijeme v čechách, slušelo by se napsat něco ve smyslu - zajdete si na příslušný krajský úřad a řádně se zaregistrujete prostřednictvím fialového formuláře, nadepsaného "Krávovina". Ale tak to není. Stát se devliantem, to je jako stát se dospělým. Prostě to jednoho dne přijde.

Nemusíte. To by byla opravdu velmi laciná marketingová pobídka. Skutečné devliantství je stav mysli a přístup člověka k životu obecně. Pokud vlastníte libovolnou oficiální verzi Devlínka, můžete se samozřejmě aktivněji zapojit do naší činnosti na sociálních sítích, ale i když si s námi přijdete jen popovídat, anebo nám jinak vyjádříte podporu, dokážete tím své devliantství stejně, jako nákupem Devlínka :-).

Jo.